הפועל בערבית

בינוני פועל ובינוני פעול

(בניין 1)

הפועל בציווי

הפועל בעתיד

הפועל בעבר