top of page

חזרה תנועות

צפו בסרטונים הבאים.

צרו במחברת טבלה המכילה את ההגדרות הבאות:

  • שם התנועה

  • כיצד נכתבת בערבית

  • לאיזה ניקוד היא מקבילה בעברית

  • מה הצליל שלה (אות באנגלית)

סימנים נוספים:

1. השדה היא סימן בערבית שמשמעותו היא דגש על האות. הוא נכתב מעל האות ונראה כך ّ

2. ההמזה היא סימן שנכתב בין האות אלף לתנועה (פתחה, דמה, כסרה, סכון). 
היא נכתבת כאשר האות אלף משמשת כעיצור, כלומר כשהיא נשמעת כא' עם צליל. היא נראית כך أ

bottom of page