top of page

האות תא

ت

  • האות תא היא אות רגילה, כלומר מתחברת לאות שאחריה.

  • לאות תא שתי צורות כתיבה- תחילית וסופית.

  • בדפוס האות נכתבת עם שתי נקודות למעלה ואילו בכתב יד שתי הנקודות הופכות לקו.

  • נזכור שבאות תא יש קו למעלה לפי המילה תקרה

  • היא אחות תאומה של בא, נון, יא ות'א

משימות האות תא 1.png
משימות האות תא 2.png
bottom of page