top of page

האות לאם

ل

  • האות לאם היא אות רגילה, כלומר מתחברת לאות שאחריה.

  • לאות לאם שתי צורות כתיבה- תחילית וסופית.

משימות האות לאם 1.png
משימות האות לאם 2.png
bottom of page