top of page

דוד' ארז
دوذ ارز

'דוד' ארז - חלק ב
02:32
'דוד' ארז - חלק א
02:34

מידע נוסף

  • דוד' ארז- ראשי תיבות של שמות האותיות הסנוביות

  • אות סנובית היא אות שאינה מתחברת לאות שאחריה

  • לאותיות דוד' ארז צורת כתיבה אחת

משימות האות דוד' ארז 1.png
משימות האותיות דוד' ארז 2.png
bottom of page