top of page

האות ט'א

ظ

 • האות ט'א היא אות רגילה, כלומר מתחברת לאות שאחריה.

 • לאות ט'א שתי צורות כתיבה- תחילית וסופית.

 • היא אחות תאומה של טא

תרגול

האותיות דאד וט'א

 1. צפו בסרטונים של האותיות דאד וט'א

 2. העתיקו מהסרטונים את האותיות ואת אוצר המילים שלהן

 3. עבודה עצמית בספר: לקרוא את הקטע בעמוד 116 ולתרגם, לתרגם את עמוד 117 תרגיל 9

 4. עבודה עצמית בחוברת: עמודים 113-114 תרגילים 1-5

 5. קראו את הידעתם בעמוד 118 בספר

 6. בחוברת עמוד 114 תרגיל 6

 7. בספר לענות על תרגיל 10 בעמוד 118 ע"פ הקטע שקראתם בחוברת

 8. בחוברת עמודים 116-119

bottom of page