top of page

האות ג'ים

ج

  • האות ג'ים היא אות רגילה, כלומר מתחברת לאות שאחריה

  • לאות ג'ים ארבע צורות כתיבה- תחילית, אמצעית, סופית מתחברת וסופית לא מתחברת

  • היא אחות תאומה של חא וח'א

  • נזכור שלג'ים יש נקודה למטה לפי המילה ג'ינס

תרגול

האות ג'ים

  1. צפו בסרטון של האות ג'ים

  2. העתיקו מהסרטון את האות ואת אוצר המילים שלה

  3. עבודה עצמית בספר: עמוד 112 לקרוא ולתרגם את הקטע

  4. עבודה עצמית בחוברת: עמודים 112-111 תרגילים 1-3, 5, 6 (רק את השאלה הראשונה)

  5. קראו את הידעתם בעמודים 113, 114

bottom of page