top of page

האות שין

ش

  • האות שין היא אות רגילה, כלומר מתחברת לאות שאחריה.

  • לאות שין שתי צורות כתיבה- תחילית וסופית.

  • היא אחות תאומה של סין

תרגול

האותיות שין וקאף

  1. צפו בסרטונים של האותיות שין וקאף

  2. העתיקו מהסרטונים את האותיות ואת אוצר המילים שלהן

  3. קראו את הקטע בעמוד 84 בספר, תרגמו אותו וענו בכתב על שאלות 2 ו3

  4. תרגמו לערבית את הצירופים הבאים: לב השוק, צפון ומזרח, רחוב בכפר, ירושלים הקדושה, חברה עתיקה, לפני שבוע, רחוב קרוב

  5. עבודה עצמית בחוברת: ע"מ 85-86 תרגילים 1-4, 7 (לתרגם), 8

  6. קראו את הידעת בעמודים 84 ו85 בספר ולכתוב במחברת: מהם שמותיה של ירושלים? ומהו ליל הגורל?

bottom of page