top of page

האות עין

ع

 • האות עין היא אות רגילה, כלומר מתחברת לאות שאחריה.

 • לאות עין ארבע צורות כתיבה- תחילית, אמצעית, סופית מתחברת וסופית לא מתחברת.

 • היא אחות תאומה של ע'ין

תרגול

האותיות כאף ועין

 1. צפו בסרטונים של האותיות כאף ועין

 2. העתיקו מהסרטונים את האותיות ואת אוצר המילים שלהן                                        

 3.  עבודה עצמית בחוברת: עמודים 75-76 תרגילים 1, 3, 4, 7

 4. בספר עמוד 78 לתרגם את תרגיל 13

 5. בספר עמוד 77 -לקרוא את הקטע ולתרגם אותו. ענו בעברית על השאלות:
  מה הדת של כרימה? איפה אבא שלה עובד? איפה אמא שלה עובדת? מה עושים כרימה ואחיה כל שבוע?

 6. בספר עמוד 80 תרגיל 19

 7. לקרוא את הקטע על ערביי ישראל בעמוד 80

 8. בחוברת עמוד 77 תרגילים 9, 10, 12

 9. בחוברת עמודים 78, 81, 83

bottom of page