top of page

האות כאף

ك

 • האות כאף היא אות רגילה, כלומר מתחברת לאות שאחריה

 • לאות כאף שתי צורות כתיבה- תחילית וסופית

תרגול

האותיות כאף ועין

 1. צפו בסרטונים של האותיות כאף ועין.

 2. העתיקו מהסרטונים את האותיות ואת אוצר המילים שלהן 

 3.  עבודה עצמית בחוברת: עמודים 75-76 תרגילים 1, 3, 4, 7. 

 4. בספר עמוד 78 לתרגם את תרגיל 13.

 5. בספר עמוד 77 -לקרוא את הקטע ולתרגם אותו. ענו בעברית על השאלות:
  מה הדת של כרימה? איפה אבא שלה עובד? איפה אמא שלה עובדת? מה עושים כרימה ואחיה כל שבוע?

 6. בספר עמוד 80 תרגיל 19.

 7. לקרוא את הקטע על ערביי ישראל בעמוד 80.

 8. בחוברת עמוד 77 תרגילים 9, 10, 12. 

 9. בחוברת עמודים 78, 81, 83.

bottom of page