top of page

האות פא

ف

 • האות פא היא אות רגילה, כלומר מתחברת לאות שאחריה

 • לאות פא שתי צורות כתיבה- תחילית וסופית

 • היא אחות תאומה של קאף

תרגול

האות פא+המזה באמצע מילה

 1. עמוד 73 בספר- קראו את סעיף 11 והעתיקו אותו למחברת

 2. תרגמו לעברית את השמות בעמוד 73 תרגיל 12

 3. צפו בסרטון האות פא

 4. העתיקו למחברת את האות ואוצר המילים שלה

 5. עבודה עצמית: בחוברת עמודים 74-72 תרגילים 1, 3, 4, 6 (לתרגם), 7, 10, 11

 6. להגשה בדף נפרד: קראו את הקטע בעמוד 72 בספר. תרגמו אותו. ענו על שאלה 16 בעמוד 74

 7. בחוברת עמוד 72 תרגיל 2

 8. קראו את עמוד 76 וכתבו במחברת מה מציינת המילה ערבי?, מדוע יש מדינות שנקראות מדינות ערב?, כתבו שמות של 2 מדינות מוסלמיות אך לא ערביות

 9. בספר עמוד 72 תרגיל 8ב

 10. בספר עמוד 74 תרגילים 17, 19

bottom of page